• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku
  • ul. Rybacka 7/8
  • 76-200 Słupsk
  • Napisz email
  • biuro@chsd.slupsk.pl
  • Zadzwoń
  • 502 761 165

Schronienie dla Ofiar Przemocy Domowej

W ramach programu realizowanego na terenie Mista, Gminy i Powiatu Słupskiego, dotyczacego pomocy osobom uciekającym przed przemocą Chrześcijanskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku prowadzi miejsce schronienia. Osoby dotknięte przemocą domową znajda tu bezpieczeństwo, spokój i czas na poukładanie swojego życia na nowo. Program obejmuje całodobowe schronienie  oraz pomoc i wsparcie w codziennym zmaganiu się i „prostowaniu” swojego życia.

Udzielamy pomocy osobom zmagającym sie z problemem przemocy.
Przyjmujemy osoby, które posiadają skierowanie/decyzję z MOPRu i wyrażają chęć uczestnictwa w programie przystosowanym przez jednostki i organizacje pomocowe. 

 

Regulamin jest wytyczną funkcjonowania w Hostelu. Ustanawia on wszystkie zasady, prawa i obowiazki mieszkańców. Przestrzeganie regulaminu jest podstawą postrehabilitacji. Dzieki panującym zasadom, beneficjenci ucza się zdrowego stylu życia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

biuro@chsd.slupsk.pl

508 451 085 - Biuro

502 761 165 - Prezes Stowarzyszenia

GALERIA