• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku
  • ul. Rybacka 7/8
  • 76-200 Słupsk
  • Napisz email
  • biuro@chsd.slupsk.pl
  • Zadzwoń
  • 502 761 165

Mieszkanie Chronione Treningowe
dla Kobiet Bezdomnych


Chrześcijanskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku prowadzi Mieszkanie Chronione Treningowe dla Kobiet Bezdomnych.
W ramach programu realizowanego i wspieranego z Miastem Słupsk, dotyczacego pomocy kobietom bezdomnym Chrześcijanskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku prowadzi miejsce schronienia. Kobiety bezdomne znajdą miejsce, w którym na nowo mogą rozpocząć samodzielne życie.
Program obejmuje całodobowe schronienie z wyżywieniem oraz pomoc w realizacji procesu usamodzielnienia.
Przyjmujemy osoby, które posiadają skierowanie z MOPRu i wyrażają chęć uczestnictwa w programie przystosowanym przez jednostki i organizacje pomocowe.

Mieszkanie Chronione Treningowe przeznaczone jest dla pełnoletnich kobiet.

Regulamin jest podstawą funkcjonowania Mieszkaniu Chronionym Treningowym. Ustanawia on wszystkie zasady, prawa i obowiazki mieszkańców. Przestrzeganie regulaminu jest pomocne w procesie usamodzielnienia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

ul. Towarowa 6, Słupsk

biuro@chsd.slupsk.pl

502 761 165

Galeria