• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku
  • ul. Rybacka 7/8
  • 76-200 Słupsk
  • Napisz email
  • biuro@chsd.slupsk.pl
  • Zadzwoń
  • 502 761 165

Mieszkanie Treningowe dla Kobiet Bezdomnych

Chrześcijanskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku prowadzi Mieszkania Chronionego Treningowego dla Kobiet Bezdomnych. Program realizowany jesy wspólnie z Miastem Słupsk oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku. Kobiety dotknięte bezdomnością znajda tu warunki do godnego, możliwie niezaleznego, samodzielnego i aktywnego życia. Program obejmuje całodobowe schronienie z wyżywieniem oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu i zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a także wsparcie w przygotowaniu do pełnej samodzielnosci.

Przyjmujemy osoby, które posiadają skierowanie z MOPRu i wyrażają chęć uczestnictwa w programie przystosowanym przez jednostki i organizacje pomocowe. 

Regulamin jest wytyczną funkcjonowania w Mieszkaniu Chronionym Treningowym. Ustanawia on wszystkie zasady, prawa i obowiazki mieszkańców.
Przestrzeganie regulaminu jest podstawą pobutu w Mieszkaniu. Dzieki panującym zasadom, beneficjenci ucza się zdrowego stylu życia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

biuro@chsd.slupsk.pl

Renata 508 451 085

Zbigniew 502 761 165

GALERIA