• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku
  • ul. Rybacka 7/8
  • 76-200 Słupsk
  • Napisz email
  • biuro@chsd.slupsk.pl
  • Zadzwoń
  • 502 761 165

Czas dla Seniora

W 2015r., we współpracy z UM Słupsk, zrealizowaliśmy projekt "Czas dla seniora". Zadanie to byłą inicjatywą ludzi, którzy wyszli z uzależnienia, rozpoczęli życie w zdrowym społeczeństwie i pragną wyjść na przeciw ludziom starszym - seniorom. Zadanie ma na celu pomóc osobom starszym, często samotnym w zmniejszeniu odczuwania samotności oraz zachęcenie ich do różnych działań i rozbudzanie zainteresowań. Nasze działania mają charakter wspierający dla miasta Słupska w zadaniach opieki nad osobami starszymi, które wymagają pomocy ze względu na osamotnienie i starszy wiek.